Podpora při zpracování

  • processing aid introductions

    zavedení podpory zpracování

    Pomoc při zpracování PVC Pomocnými látkami při zpracování jsou akrylové kopolymery / MMA používané ve sloučeninách, které napomáhají fúzi PVC a povrchové úpravě a jsou důležité pro buněčnou strukturu tuhých pěnových dílů. Řízení elasticity taveniny je důležité pro mnoho typů zpracování PVC, jako je vytlačování profilů a kalandrování. Vysoká pružnost taveniny je hlavním požadavkem na výrobky z tvrdé pěny, které se používají jako náhražky silných dřevěných desek, jako je lití cihel a tvarování lišt. Zatímco obecně akrylové, chem ...